Táborníci již jsou doma

Tak jako každý rok, tak i letošní začátek prázdnin strávili skauti z Českého Krumlova na letním táboře. Po roce se vrátili do Polné na Šumavě, kde mají od obce pronajatý pozemek. Tématem tábora byl Robinson Crusoe a tak si skauti  vytvořili pole, kde zaseli ječmen, vyrobili si přírodní pec, tkalcovský stav, seton hrnec nebo se učili Přečíst si víc oTáborníci již jsou doma[…]