Skauti z Českého Krumlova spolupořádali dětský den.

Dne 8.6.2019 skauti z Českého Krumlova společně s IZS uspořádali dětský den. Dalo by se říci, že děti udělaly dětský den pro děti. A za to jsme moc rádi, že se nám daří vychovávat skautské děti, které jsou připravené a ochotné sloužit veřejnosti. Dětského dne jsme si moc užili a jistě nás na takovýchto akcích znovu uvidíte.